ภาษาอังกฤษวันละประโยค

สวัสดีครับนักเรียน ก็อย่างที่ครูสมใจ แจ้งหน้าเสาธงอะนะครับว่าครูมีโครงการร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทย โครงการอ่านออกเขียนได้ของครูสุภัตตราและก็บูรณาการอาเซียนกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาของคุณครูศิริธนา และก็เป็นความคิดของครูด้วยที่อยากจะพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาษาอังกฤษสำคัญมาก ต่อไปภาษาอังกฤษก็จำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร ดังนั้นครูนำภาษาอังกฤษวันละประโยคมาให้นักเรียนได้นำไปใช้กันในชีวิตประจำวัน ซึ่งตอนนี้เราก็มีคุณครู Lory และ คุณครู Tasy ที่จะมาสอนเราดังนั้นนักเรียนก็เอาประโยคที่เรียนจากครูไปใช้สนทนากับคุณครูทั้งสองท่านนะครับ