รวม QR Code เนื้อหาจากเว็บครูใจ

สวัสดีครับ สำหรับตัว QR Code นี้ครูใจได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับ Smart phone หรือ Tablet ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนตามโครงการ Tablet per child ของรัฐบาลที่นักเรียนมี tablet แล้วสามารถนำ tablet มาสแกน QR Code จากเว็บครูใจได้เลยแบบไม่ต้องพิมพ์ URL ให้ลำบาก เพราะในชั้นเรียนครูใจ ครูใจก็สอนให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวของเค้าเอง ซึ่งก็เข้าใจบางครั้ง url ยาวเกินไป เข้ายากเกินไปไม่มีใครอยากเข้าไปศึกษาหรอกครับ ก็ลองทำดู ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนและผู้สนใจต่อไปครับ ซึ่ง QR Code นี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นครับตามเนื้อหาที่ครูใจจะนำมาแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้รู้กันต่อไปครับ

ปล. ก่อนจะสแกน กรุณาคลิ๊กที่ภาพ QR Code เพื่อให้เปิดขนาดภาพใหม่มาเดี๋ยว เพื่อให้สะดวกต่อการสะแกน

noun (1)

สอนเนื้อหา เรื่องคำนาม

test pastsimple

แบบทดสอบเรือ่ง past simple

วีดีโอสอนพูด

วีดีโอสอนพูดภาษาอังกฤษ

ทดสอบทิศทาง

ทดสอบ ถาม – บอกทิศทาง

count_uncountnouns

นามนับได้และนามนับไม่ได้

singularandpluralnoun

นามเอกพจน์และคำนามพหุพจน์

การใช้ What

การใช้ What

family tree

สอนเรื่องแผนผังครอบครัว

ข้อสอบวิเคราะห์

วิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษ

ทดสอบก่อนเรียนเรื่องการถามทิศทาง

ทดสอบก่อนเรียนเรื่องการถามทิศทาง

อังกฤษพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษพื้นฐานของ กศน.

การใช้ when

การใช้ when

สอน question tags

สอน question tags

การใช้ why

การใช้ why

การใช้ where

การใช้ where

การใช้ who

การใช้ who

Advertisements