การใช้ How often……………?

ในการสอบถามความถี่ หรือความบ่อยในการกระทำสิ่งต่าง ๆ  ว่าบ่อยแค่ไหนเราสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ด้วยการใช้คำถามที่ขึ้นต้นว่า How often….? โดยสามารถใช้ถามถึงความบ่อยในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ด้วย ลองมาดูตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพการใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับนักเรียน วิธีการใช้ How often…?   How often did you meet her? คุณไปพบเธอบ่อยแค่ไหน (ในอดีต) How often do you go to the cinema? คุณไปโรงหนังบ่อยแค่ไหน (ในปัจจุบัน) How often will you visit your mother in hospital? คุณจะไปเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลบ่อยแค่ไหน (วางแผนไว้ในอนาคต) How often should you shower? คุณควรจะอาบน้ำบ่อยแค่ไหน ในการตอบคำถาม เราสามารถใช้ Adverb of frequency ซึ่งเป็นคำวิเศษณ์ เพื่อบ่งบอกถึงความถี่ของการกระทำนั้น ๆ เช่น how often simple4 always                          เสมอ ๆ often                             บ่อย ๆ sometimes                  บางครั้ง frequently                  บ่อยครั้ง never                            ไม่เคย generally                     โดยปกติ usually                         ตามปกติ On Sundays                ทุกวันอาทิตย์ everyday                    ทุกวัน rarely                            นาน ๆ ครั้ง seldom                         ไม่ค่อย ตัวอย่างการตอบคำถามว่าบ่อยแค่ไหน We met her frequently พวกเราได้พบเธอบ่อยครั้ง They often go to the cinema. พวกเขาไปโรงภาพยนตร์บ่อย ๆ Occasionally Susan missed the lessons. บางครั้งซูซานก็ไม่ได้เข้เรียน I seldom read my text books. ฉันไม่ค่อยจะอ่านหนังสือเรียนซักเท่าไหร่