ประโยคคำถาม where ที่ไหน

Where = ที่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งคำตอบที่ได้ต้องเป็นสถานที่ ซึ่งสถานที่มีสองแบบคือ สถานที่ที่เป็นคำนามเฉพาะ คือมีสิ่งเดียวในโลก ซึ่งจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  และคำนามสถานที่ทั่วไป ได้แก่ ตึกราบ้านช่อง อาคาร สถานที่ที่ไม่ระบุชื่อ วัด โรงเรียน แม่น้ำ ทะเล ภูเขา ซึ่งส่วนใหญ่คำนามสถานที่เหล่านี้จะมีคำบุพบทบอกสถานที่ เช่น in, on, at , under, opposite , next to , near, below, between แล้วตามด้วยสถานที่

Where = ที่ไหน ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่
Where do you come from?     คุณมาจากไหน?
I come from Thailand.     ฉันมาจากประเทศไทย
Where is he going?     เขาจะไปที่ไหน?
He is going to work.     เขาจะไปที่ทำงาน
Where did she go last week?     เธอไปไหนมาเมื่อสัปดาห์ก่อน?
She went to a hospital.    เธอไปโรงพยาบาล
Where is your house?     บ้านเธออยู่ที่ไหน
My house is on Silom Road.     บ้านเธออยู่ที่ถนนสีลม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s