ประโยคคำถาม Questions (what)

สวัสดีครับวันนี้ครูใจก็มีเนื้อหาของการเรียนการสอนเรื่องประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ

วันนี้มีเรื่องของประโยคคำถามในภาษาอังกฤษมา ฝากกันนะครับซึ่งจริง ๆ แล้วถ้านักเรียนเข้าใจหลักไม่ต้องอ่านเนื้อหามากมาย วันนี้ครูใจจะมาแนะให้นักเรียนได้นำไปใช้กันนะครับ

What = อะไร ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ซึ่งคำตอบของประโยคคำถามตัวนี้คือ คำนาม ซึ่งนักเรียนจะรู้ว่าตัวใดเป็นคำนามให้นักเรียนสังเกตจาก articles (a , an, the, ) หรือ this, that, these, those สี่คำนี้ ทำหน้าที่ได้สองอย่างคือ ใช้เป็นคำคุณศัพท์ (ต้องมีนามตามหลัง) และ ใช้เป็นคำสรรพนาม (ไม่ต้องมีนามตามหลัง)

ตัวอย่าง

What is your name?    คุณชื่ออะไร?
My name is Sorot.    ฉันชื่อโสรส
What is his surname?     นามสกุลของเขาคืออะไร?
His surname is Mee lab.   นามสกุลของเขาคือ มีลาภ
What is your father?    พ่อของคุณเป็นอะไร?
My father is an engineer.     พ่อของฉันเป็นวิศวกร
What are they?    พวกเขาเป็นอะไร
They are my students.   พวกเขาเป็นนักเรียนของฉัน
What are you looking for?   คุณกำลังมองหาอะไร?
I am looking for an Thai textbook.   ฉันกำลังหาตำราวิชาภาษาไทย
An Thai textbook.    ตำราวิชาภาษาไทยซักเล่ม

หมายเหตุ look for = มองหา, ค้นหา

What is in the cage?    อะไรอยู่ในกรง?
A white tiger is in the cage.     เสือขวาอยู่ในกรง
A white tiger.     เสือขาวตัวหนึ่ง
What time is it?   ตอนนี้เวลาอะไรแล้ว?
It is 9 o’clock.   ตอนนี้ 9 โมง
9 o’clock.     9 โมง
What time did she go out?  เธอออกไปตอนกี่โมง?
She went out at 10 o’clock.   เธอออกไปตอน 10 โมง
At 10 o’clock.   ตอน10 โมง
What size would you like to buy?    ขนาดอะไรที่คุณต้องการซื้อ?
I would like to buy big size.     ฉันต้องการซื้อขนาดเล็ก
Big size.     ขนาดเล็ก
What color do you like most?     คุณชอบสีอะไรมากที่สุด?
I like red.    ฉันชอบสีแดง
Red.    สีแดง
What kind of food do you like?     คุณชอบอาหารประเภทไหน?
I like Thai food.      ฉันชอบอาหารไทย
Thai food.      อาหารไทย
What is she like?      เธอเป็นคนแบบไหน?
She is a very nice woman.     เธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆ
What is Bangkok like?     กรุงเทพเป็นเมืองแบบไหน
It is an amazing city.     มันเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ

What’s happen?    เกิดอะไรขึ้น?
What’s the matter?    เกิดอะไรขึ้น?
What’s up?    เกิดอะไรขึ้น?
หรือ สวัสดีใช้เป็นคำทักทายแบบไม่เป็นทางการ

ยกเว้นประโยคที่ขึ้นต้นด้วย What และจบท้ายแล้ว for?
จะแปลว่า ทำไม เช่น
What does she come here for?
= Why dose she come here?     เธอมาที่นี่ทำไม?
She come here to find a job.    เธอมาหางานทำที่นี่

4 comments on “ประโยคคำถาม Questions (what)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s