คำอุทาน (INTERJECTIONS)

1 คำอุทาน (INTERJECTIONS)

Interjection หมายรวมถึงคำและวลีที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดออกมา โดยมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ตามท้ายคำหรือวลีนั้นๆเสมอ

การใช้คำอุทานนั้นมักนิยมใช้เดี่ยวๆหรือไม่ก็ใช้หน้าหรือหลังประโยคพูดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงอารมณ์นั้นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

แสดงความพึงพอใจ – All right! Yes!
เรียกร้องความสนใจ – Hush! Listen up! Hey!
แสดงความประหลาดใจ – Really! Unbelievable! Wow! Gee!
แสดงความผิดหวัง – Oh no! Too bad! แสดงความโกรธ – Darn!
แสดงความเจ็บปวด – Ouch! แสดงความสงสัย – Huh!

CONVERSATION 1 
A: The boss gives us a day-off tomorrow.
B: Great!
A: But we have to work overtime next week.
B: Oh, no!

CONVERSATION 2 
A: We have a day-off tomorrow.
B: All right!
A: We’ll have to work OT1 next week though.
B: Darn! 1OT (n.) – overtime

ที่มา http://thai2eng.blogspot.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s