สอนสร้างเว็บด้วย dreamweaver CS3

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องมานั่งสอนเด็กทำเว็บไซต์เพื่อส่งแข่งขันทักษะทางวิชาการของ สพม.12 ปีที่แล้วก็ได้แค่เหรียญทองแดง เพราะไม่ได้สอนให้เด็กอัพโหลดไฟล์ไป ก็ส่งครั้งแรกอะครับเลยไม่รู้รายละเอียด ปีนี้ก็สอนเด็กทุกกระบวนการเลยแต่ต้องหาเด็กใหม่นะซิ เด็กยิ่งมีอยู่น้อยด้วย โรงเรียนต้องให้เด็กมาสมัครเองด้วยความสมัครใจไม่บังคับ เด็กที่เค้ามาก็มีความตั้งใจแต่ก็นั่นแหละครับสภาพก็เป็นเด็กโรงเรียนมัธยมประจำตำบล เราต้องสอนกันไป ก็เลยต้องหาเครื่องมือช่วยครับว่าจะสอนกันอย่างไร ก็ประสบการ เราเรียนรู้จาก youtube เราก็ต้องสอนเด็กเช่นเดียวกัน ลองให้ปฏิบัติตามดู ก็เลยต้องหาเนื้อหาที่เหมาะสม ผมสอน CS3 เลยต้องหา CS3 ก็ได้เนื้อหาจาก Provision นี่แหละ แต่ก็เอาของเองเพิ่มเข้าไปบ้าง ก็ลองดูนะครับเพื่อนครูที่ต้องการจะพัฒนานักเรียนของเรา

1. รู้จักกับหน้าตาและส่วนประกอบของโปรแกรม 

2. การสร้างเว็บไซท์

3. การสร้างเว็บเพจ

4. กำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของเว็บเพจ

5. ใส่และจัดรูปแบบข้อความบนเว็บเพจ

6. ใส่รูปภาพลงบนเว็บเพจ

7. จัดหน้าเว็บเพจด้วยตาราง

8. รู้จักกับไฮเปอร์ลิงค์

9. การสร้างไฮเปอร์ลิงค์

10. การอัพโหลดเว็บไซท์

11. การบริหารจัดการเว็บไซท์

แหล่งท่ี่มาของข้อมูล : provision.co.th

โฆษณา