แผนการสอน Mega Gold ม.1-6

พอดีเมื่อปีก่อนครูใจได้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.1 – 4  และได้ใช้หนังสือ Mega gold สอนครับ มีแผนการจัดการเรียนรู้มาก็เลยนำมาแบ่งปันครับ นำไปใช้สอนสำหรับคนที่ใช้หนังสือแล้วแต่ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้นะครับ 

โฆษณา