แบบวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 54 -55

วันนี้ครูใจได้นำข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2555 มาให้นำไปใช้วิเคราะห์เพื่อดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำไปโหลดกันนะครับ

ดาวน์โหลดจาก mediafire
ตัวที่วิเคราะห์ ต. 1.3 แล้ว
ตัวที่วิเคราะห์ ต.1.1 และ ต.2.2
ตัวที่วิเคราะห์ ต. 1.2
ขออภัย ที่ไม่ได้รวบรวมในไฟล์เดียวกัน ทำเสร็จก็อัพเลย นะครับ เดี๋ยวจะไปรวบรวมอีกที  54 – 55 จะปนกันตามมาตรฐาน
Advertisements