แบบทดสอบการอ่านเวลา Reading Time

การอ่านเวลานี้ของนักเรียนในชั้นที่ครูสอนให้พยายามอ่านจากหลังไปหน้าทั้ง 2.1 – 2.2 นะครับ

แต่สำหรับท่านที่สนใจก็แบบไหนก็ได้ตามความถนัดครับ

โฆษณา