องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ

ภาพประกอบจาก kroobannok.com

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ครูผู้สนใจและเข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกครูใจ วันนี้่ท่านที่ต้องการจะทราบว่าองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะที่เราทำอยู่นั้นมีองค์ประกอบที่ถูกต้องหรือสามารถอ้างอิงได้ว่ามีกระบวนการทำแบบใด ครูใจก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องการอยากทราบว่ามันมี่องค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งบางครั้งดูจากตัวอย่างของครูท่านอื่นที่เผยแพร่ผลงานเต็มเล่มก็ไม่ค่อยเข้าใจ ว่ามันมีอะไรประกอบอยู่บ้าง ครูใจเลยลองค้นหาความรู้มาเติมเต็มส่วนที่ครูใจไม่รู้ ซึ่งวันนี้ก็ได้แหล่งอ้างอิงมาแล้ว จริงเท็จแค่ไหนไปดูกันครับ

องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะในแต่ละเล่ม ดังนี้

1) ปกนอก
2) ปกใน
3) คำนำ
4) สารบัญ
5) สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียน สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการฝึก
6) แบบทดสอบก่อนเรียน
7) ใบความรู้
8) ใบกิจกรรม/แบบฝึก/กิจกรรมฝึก
9) แบบฝึกหัด
10) แบบทดสอบหลังเรียน
11) บรรณานุกรม
12) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
13) เฉลย/แนวคำตอบแบบฝึกหัด
14) เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
15) ปกหลัง

ที่มา : ดร.สุจิต เหมวัล (2555: 12-13) . ศาสตร์การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ. โรงพิมพ์ทรัพย์สุนทรการพิมพ์, ขอนแก่น.

การเปิดการอบรม UTQ Online

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training

09-12-57-1

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สวัสดีครับวันนี้ครูใจขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการครับ เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม.12 ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี  2557

ภาพนิ่ง1

ฝากพี่ ๆ น้อง ๆ ช่วยโหลดไปให้กันดูนะครับ ต้องการแผนการสอนเพิ่มติดต่อครูใจนะครับ ส่งให้เลยครับ

และก็ฝากโพสแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ ส่วนบทคัดย่อจะรีบนำขึ้นมาแปะนะครับ เพราะให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านอีกที

เกณฑ์แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ใหม่ 57

สวัสดีครับ วันนี้ครูใจได้นำเอาเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 มาให้เพื่อน ๆ ได้เข้าไปดูข้อมูลเผื่อมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามีหลายเกณฑ์ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน

           เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์นักบินน้อย สพฐ.
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  –  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        –  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ยังคงค้างเกณฑ์หุ่นยนต์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
9. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  รอการพิจารณาคณะกรรมการ
11. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]

แบบทดสอบการอ่านเวลา Reading Time

การอ่านเวลานี้ของนักเรียนในชั้นที่ครูสอนให้พยายามอ่านจากหลังไปหน้าทั้ง 2.1 – 2.2 นะครับ

แต่สำหรับท่านที่สนใจก็แบบไหนก็ได้ตามความถนัดครับ

Phrasal verb หรือ two-word verb

สวัสดีครับ ช่วงนี้ยุ่ง ๆ กับงานนิดหน่อยไม่ได้มาอัพเดทข่าวสารกันเลย แต่วันนี้ก็ได้มีเวลาสอนหลานสาวเกี่ยวกับ Phrasal verb ที่ เป็นรูปของกริยาที่ยากมากตัวหนึ่งเลยทีเดียว จะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันนะครับ สามารถดาวน์โหลดใบความรู้ไปได้เลยนะครับ มีตัวอย่าง Phrasal verb ครับ

Phrasal verb

Phrasal verbs หรือ two-word verbs

          คือ การใช้คำกริยาที่ปกติแล้วมีความหมายอย่างหนึ่ง แต่ส่วนประกอบ เมื่อ verb+ preposition or particle มารวมกันเป็น Phrasal verbs แล้ว อาจจะทำให้เกิดความหมายใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่มีเค้าความหมายของคำกริยาเดิมเลย นิยมใช้กันมากในภาษาอังกฤษ

หลักสำคัญในการใช้ Phrasal Verbs หรือ Two-Word Verbs
1.เมื่อไม่มี direct object ต้องวาง adverb ไว้ติดกับ verb เช่น
– please come in.
– Don’t give up, whatever happens.

2. เมื่อมี object pronoun เช่น him, her, it, them, me, us, เป็น direct object ต้องวาง object เหล่านี้ไว้หน้า adverb เช่น
– I can’t make it out. (right)
– I can’t make out it.(wrong)

3. เมื่อมี noun เช่น book , pen , houses , etc.เป็น direct object จะวาง noun ไว้หน้าหรือหลัง adverb ก็ได้        (verb +adverb +noun) หรือ (verb +noun +adverb) เช่น
– Turn on the light.  หรือ  – Turn the light on.

4. ตามข้อ 3 ถ้า object เป็นคำยาว เช่นมี object clause ขยายต้องวางobject ไว้หลัง adverb เช่น
– He gave away every book that he possesed. (right)
– He gave every book that he possesed away. (wrong)
5. ในประโยคอุทาน (exclamatory Sentences)ให้วาง adverb ไว้หน้าประโยคยืดหลักดังนี้
5.1 ถ้าประธานเป็น noun เอากริยาตามมาได้เลย เช่น
-Off went john! = John went off.
5.2 ถ้าประธานเป็น pronoun ใหัใช้แต่ adverb ไม่ต้องใช้ verb เช่น
-Away they went ! = They went away.

ประเภทของ Phrasal verbs
1. Inseparable Verbs with no objects  คือ phrasal verb ที่ต้องติดกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ ไม่ต้องมีกรรม เช่น
set off ออกเดินทาง         Speed up เร่งความเร็ว
Wake up ตื่นนอน            Stand up ยืนขึ้น
Come in เข้ามาถึง           Get on ขึ้น (รถ) / เข้ากันได้
Carry on ทำต่อไป           Find out เรียนรู้
Grow up เติบโต             Turn up ปรากฏตัว
2. Inseparable Verbs with objects คือ phrasal verb ที่ต้องอยู่ติดกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ แต่ต้องมีกรรม เช่น
Look after เลี้ยงดู                              Look into สอบถาม ตรวจสอบ
Run into ชน                                     Come across พบโดยบังเอิญ
Take after เหมือนถอดแบบ                  Deal with ติดต่อ เกี่ยวข้อง
Go off ออกไป จากไป หยุดทำงาน         Cope with จัดการ
3. Separable verbs คือ ที่แยกจากกันได้ มักจะต้องการกรรม
Turn on เปิด(ไฟ)           Turn off ปิด (ไฟ)
Turn down หรี่ (เสียง)     Swith off ปิด
Look up มองหา             Take off ถอด ออกดินทาง
4. Three-Word Phrasal Verbs  คือ phrasal verb ที่ไม่มีกรรมและบางครั้งมีการใช้บุพบทมากกว่า 1 ตัว เช่น
Get on with ทำต่อไป ไม่หยุด                Cut down on ลดปริมาณลง
Look out for เตรียมพร้อม                      Catch up with ตามทัน
Run out of หมด                                  Get down to เอาจริงเอาจัง
Stand up for ปกป้อง เดือดร้อนแทน         Look down to ดูถูก
Look up to ยอมรับนับถือ                        Put up with อดทน
Look out on มองออกไป

Credit: http://edl-kmitl.blogspot.com