มาอัพเดท application บนมือถือกัน

               สวัสดีครับเพื่อนครู นี่ก็ใกล้จะเปิดเทอมกันอีกแล้วนะครับ หลายๆ ท่านก็มีการปรับปรุงหลักสูตร หลายท่านก็เร่งปั่นผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มวิทยฐานะให้กับตนเอง ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ สู้ๆ  ส่วนหลายท่านก็ต้องมองหน้าจอมือถือเหมือนกัน เพื่อเข้าดู app การลงทะเบียนอบรมคูปองครู ก็ถือว่าหนักเอาการเลยทีเดียว ทำเอาครูๆ เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันะครับ ผมเองก็ได้ลงไปสองหลักสูตร เม็ดเงินไม่พอ 555+ อยากอบรมเพิ่มอีก แต่เขาให้แค่ 10,000 บาท เท่านั้น เมื่อปีทีแล้วก็ลงทุนเองไป 15,000 บาท เดินทางไปอบรมถึงกรุงเทพฯกันเลยทีเดียว 30 กว่าชั่วโมง เกินชั่วโมงที่กำหนดให้ คือ 20 และไม่ต่ำกว่า 12 ปีนี้ที่ลงไปก็ 18 กะ 18 ก็ 36 แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะอนุมัติหรือเปล่า ต้องเข้าไปให้ ผอ.อนุมัติ

           ครับสำหรับวันนี้ก็ห่างหายจากการนำเสนอสื่อต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปบ้าง ก็เลยอยากจะนำมาเสนอเพื่อนครู เผือ่มีประโยชน์นะครับ

 • สำหรับตัวแรกก็คือเจ้า google photos  หรือ google รูปภาพนั่นเองครับ

 

 • สำหรับตัวที่ 2 คือ เจ้าตัว Cam Scanner  มีไว้เพื่อจัดการเอกสารที่เราถ่ายด้วยมือถือแล้วนำเข้าไปในคอมพิวเตอร์ แต่มันไม่ชัดทำให้ลำบากในการถ่านเอกสาร ลองใช้ดูครับจะมีประโยชน์มากเลยครับ

 • ตัวที่ 3 คือ ตัวเจ้า Line app ที่กัดกินพื้นที่บนมือถือของเพื่อนครู จะทำอย่างไรที่จะสามารถทำให้เราใช้เนื้อที่ได้เพิ่มขึ้นมาดูกันครับตามคลิป

 

 

 • ตัวสุดท้ายคือเจ้า Line app ตัวเดิมที่มีการเพิ่มการยกเลิกข้อความที่ส่งไป หากส่งผิด ซึ่งเมื่อก่อนส่งไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะลบในแชทของบุคคลที่เราส่งไปให้ได้ แต่ตอนนี้ทำได้แล้วมาดูกันครับ

 

ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกใจเพื่อนๆ และมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปนะครับ

โฆษณา

สุขสันต์วันสอบโอเน็ต ปี 2560

สวัสดีครับเพื่อนครูทุกท่าน เมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่นักเรียนของเราในระดับชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเราลงสู่สนามสอบโอเน็ต ที่เป็นการวัดว่านักเรียนของเราจะอยู่ในระดับใดจะสร้างชื่อเสีย หรือชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้หรือไม่

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการติวกันมาพอสมควร ซึ่งดูแล้วครูนั้นตื่นเต้นกว่านักเรียนเพราะว่าครูจะได้ก้าวหน้าในอาชีพต้องใช้คะแนโอเน็ตของเด็ก ซึ่งถ้าโรงเรียนไหนเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงก็น่าจะได้สูง แต่ถ้าโรงเรียนไหนมีเด็กพิเศษ เด็กบกพร่องคุณครูต้องทำใจ เด็กอ่่านไม่ออกก็ต้องดูแลกันไป แต่การวัดคนด้วนคะแนนโอเน็ตนั้นกระผมเองก็ไม่เห็นด้วย ผมเองวัดคนที่ผลงานและทักษะชีวิต ไม่้เก่งแต่ขอให้เอาความรู้ไปต่อยอดหากินเองถือว่าเก่งครับ

การร่วมมือกันวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ วันนี้ครูใจอยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆ ครูได้มาวิเคราะ์ข้อสอบ

O-NET กันครับ เพื่อเราจะได้รู้ว่ามาตรฐานไหนที่โรงเรียนของเราตก และเป็นข้อสอบข้อไหน เรื่องอะไร ซึ่งเมื่อเรารู้แล้ว เราจะได้มาทำ PLC กัน ซึ่งตอนนี้ที่ผมชวนเพื่อนๆ ก็เป็นการPLC กันอยู่แล้ว แต่เราจะได้ไปแก้ปัญหาในโรงเรียนของเรา ผมขอเอาข้อสอบชุด 100 ก็แล้วกันนะครับ

 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) โดยที่ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทำหน้าที่ครูนั่นเอง

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ไป  โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) จากประสบการณ์ตรง   ทำให้การทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม   ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้   หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้  โดย ลปรร. ผ่าน ICT

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คืออะไร?

มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน     ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกันดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้นําร่วมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการนําสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนา วิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์” (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียน เป็นสําคัญ

อย่างไรก็ตามการรวมตัวการเรียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นไปได้ยากที่จะทำเพียงลำพังหรือเพียงนโยบาย เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน จึงจำเป็นต้องสร้างความเป็น PLC ที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความ เป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น (Senge, 1990) ชุมชน ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้นั้น จึงจำเป็นต้องมีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการทํางาน “ครูเพื่อศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศ การอยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตร ทางวิชาการ” (สุรพล ธรรมร่มดี, ทัศนีย์ จันอินทร์, และ คงกฤช ไตรยวงศ์, 2553) ที่มีลักษณะความเป็นชุมชน แห่งความเอื้ออาทรอยู่บนพื้นฐาน “อำนาจเชิงวิชาชีพ” และ “อำนาจเชิงคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็นอำนาจที่สร้างพลังมวลชนเริ่มจากภาวะผู้นำร่วมของครูเพื่อขับเคลื่อนการ ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (Fullan, 2005)

กล่าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีความสำคัญอย่างไร?

ความสำคัญของ PLC จากผลการวิจัยโดยตรงของที่ยืนยันว่าการดำเนินการในรูปแบบ PLC นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใช้คำถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้าง ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอนกล่าวคือลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือมีการค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระ ที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสาระสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน

ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียนกล่าวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ำชั้น และจำนวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่าสุดท้ายคือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน

003กล่าวโดยสรุป คือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ที่มีหน้างานสำคัญคือความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสำคัญจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร?

1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อกำหนดว่า จะดำเนินการอย่างไร โดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้

1.1 หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
1.2 เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร
1.3 การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่สำคัญ

2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มกำหนดสารสนเทศที่ต้องใช้ในการดำเนินการ

3. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จสูงสุด

3.1 ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นการวางแผนระยะยาว (Long-term)
3.2 จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการนำไปใช้ในชั้นเรียน
3.3 ให้เวลาสำหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลสำเร็จ

4. เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยาย

5. ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการนำไปใช้และการสะท้อนผลเพื่อนำมากำหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก

6. วางแผนเพื่อความสำเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สำเร็จ และทำต่อไป ความสำเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู

7. นำสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนที่สำเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม      ยกย่องและแลกเปลี่ยนความสำเร็จ

8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) จัดกิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ทำงานสำเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มที่มีประโยชน์

ลำดับต่อไปจะได้กล่าวถึงเทคนิคที่ใช้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) ที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้…


เอกสารอ้างอิง

 • ประเวศ วะสี และคณะ. (2547). ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเข้าถึง ความจริงทั้งหมด.กรุงเทพฯ: ร่วมด้วยช่วยกัน.
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต.โต). (2542). เพื่อชุมชนแห่งการศึกษาและ บรรยากาศทางวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และ ผู้บริหาร). กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.
 • วิจารณ์ พานิช. (2554). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ตถาตาพลับลิเคชั่นจําากัด.
 • สุรพล ธรรมร่มดี, ทัศนีย์ จันอินทร์, และคงกฤช ไตรยวงค์. (2553).อาศรมศิลป์วิจัย: การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ แนวจิตตปัญญา. โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลง ลําดับที่ 8. นครปฐม: เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด.
 • Stoehr, J., Banks, M., & Allen, L. (2011). PLCs, DI, & RTI: A Tapestry for school change. 
  Thousand Oakes, California: Crowin.
 • Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization.
  Doubleday, New York, NY: MCB UP Ltd.
 • Senge, P. M., N. Cambron-McCabe, T. Lucas, A. Kleiner, J.Dutton, & B. Smith. (2000).
  Schools that Learn:A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares about Education. New York: Doubleday.
 • ภาพประกอบสวยๆ จาก http://www.freepik.com

แผนการสอนมัธยมทุกวิชา ใหม่ 2560

สวัสดีครับเพื่อนๆ ครู ที่ติดตามบล็อกของครูสมใจ อยู่นะครับ ตอนนี้ผมก็มีแผนการจัดการเรียนรู้มาให้เพื่อนครูไว้ใช้กัน ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นของค่าย อจท. นะครับ ถ้าใครสอนหนังสือค่ายนี้ก็สามารถโหลดไปได้เลยนะครับ

แผนการสอน ม.1 ทุกวิชา  

แผนการสอน ม.2 ทุกวิชา 

แผนการสอน ม.3 ทุกวิชา  

โหลดไม่ได้กรุณา โพสต์แจ้งไว้ด้านล่างนะครับ

การอบรม live video 

สวัสดีครับเพื่อนครูที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอน วันนี้ครูใจมีโครงการอบรมดีๆ มานำเสนอ คือโครงการผลิตสื่อผ่าน live video เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ที่ http://www.thinkttt.com นะครับ

การใช้งาน Application Echo English

Hello all of the viewers. Welcome to Ajan Somjai’s blog for education. สวัสดีครับ ขึ้นต้นมาก็เป็นภาษาอังกฤษเลยแต่จริงๆ แล้วไม่ได้อวดโอ้ว่าต้องการพูดภาษาอังกฤษครับ แต่อยากให้ทุกท่านดูวีดีโอด้านบนครับ เพราะว่าสำคัญมากครับประเทศไทยจะขึ้น 5.0 หรือ ติดอยู่ที่ 3.0 ไม่ไปต่อ 4.0 นั้นอยู่ที่พวกเราคนไทย เพราะว่าปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันแล้วก็มี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนี่แหละครับที่สำคัญมากเพราะเนื่องจากตอนนี้เราเข้าสู่ ASEAN เต็มตัวและเต็มกำลัง มีการปรับปรุง พัฒนาเปลี่ยนแปลงในอาเซียนของเราเพื่อการอยู่ร่วมกัน และสิ่งหนึ่ง่ที่สำคัญคือการสื่อสาร เพราะหากเราไม่สามาถสื่อสารกันได้เราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้เลย

วันนี้ครูใจเลยอยากจะมาเชิญชวนพวกเราไปโหลดแอปปลิเคชั่น Echo English มาใช้กัน คนที่เก่งอยู่แล้วก็สามารถที่จะทบทวนได้ครับ และวันนี้ครูใจก็มีวีดีโอการสอนการโหลดการใช้งานมาฝากด้วยนะครับ

 

 

 

การสอบ O-NET

1486182805432-1428961977

สวัสดีครับนักเรียนและเพื่อนครูที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บครูใจ ในวันนี้ เป็นวันสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 และ ม.3 ซึ่ง ป.6 จะสอบวันเดียว และ ม.3จะสอบสองวันนั้น จากปัญหาที่พบเจอคือ นักเรียนในปีนี้เกือบทุกโรงเรียนไม่ค่ ยได้เตรียมพร้อมสักเท่าไร ที่เตรียมคือ ครูผู้สอนและโรงเรียนที่จัดก จกรรมการติวขึ้นก่อนสอบ ซึ่งครูใจก็ทำอย่างนั้น ซึ่งจากการประเมินดูแล้วนักเรียนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการสอบมากนัก และจากการสอบที่ผ่านมาการสอบโอเน็ตก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะบางโรงเรียนไม่สามารถวัดนักเรียนจากการสอบได้ เช่นเด็กไม่เก่งสอบได้คะแนนเยอะ ในขณะที่นักเรียนเก่งสอบได้คะแนนน้อย แต่ในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้

ที่นี้พอนักเรียนสอบตกละ จะโทษใคร โทษที่ครูที่สอนไม่ดี หรือโทษนักเรียนที่เรียนไม่เก่ง ไม่สนใจ หรือโทษหลักสูตรที่ทำให้เนื้อหายากขึ้น คงไม่มีใครโทษใครได้ ครูใจเองก็มาพิจารณาตัวเองด้วยเหมือนกัน ว่าต่อไปนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะนำมาสอน ทั้งพื้นฐานเด็ก และกลวิธีการสอน ซึ่งอีกอย่างที่ต้องคำนึงคือการวัดและประเมินผล เพราะเชื่อได้เลยว่าเด็กหลายคนต้องใช้วิธีวัดและประเมินที่ไม่เหมือนคนอื่น และนอกจากนี้ ตอนนี้มีการรายงานนักเรียนที่เป็นนักเรียนเรียนร่วม  ให้ สพฐ. รับทราบแต่ก็ไม่เห็นว่าทางศนย์สอบจะมีการจัดห้องสอบให้นักเรียนเหล่านี้เฉพาะเลย ก็เลยอยากฝากผู้ใหญ่ช่วยเข้ามาดูแลเด็กเหล่านี้ด้วย เพราะบางครั้งการสอบโอเน็ตเหมือนกับเป็นการฆ่าพวกเขาทางอ้อม