กิริยา 3 ช่อง

สวัสดีครับนักเรียน วันนี้ตามที่ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปหากิริยา 3 ช่อง ทั้ง regular และ irregular  ครูเองก็มีใบความรู้มาให้นักเรียนเลยครับ แค่นักเรียนนำไปจดลงในสมุด เพราะว่าจะได้อ่านผ่านตาบ้าง สามารถดูได้ที่นี่ผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ครับ

Advertisements

มาทักทายกันหลังจากห่างหายไปนาน

สวัสดีครับเพื่อนครู สำหรับวันนี้ก็ต้องขอโทษเพื่อนครูกันด้วยนะครับที่ขาดการอัพเดทเรื่องราว ข่าวสาร เนื้อหาไปพอสมควร เนื่องจากมีภารกิจอันใหญ่หลวง และก็มีงานน้อย งานใหญ่ที่เป็นกิจกรรมโรงเรียนมา เพราะโรงเรียนครูใจมีครูน้อย ส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ไปจัดการเรียนการสอนด้วย google class  อยู่ ซึ่งคิดว่าหลายๆ คนก็สงสัยว่ามันคืออะไร และทำอย่างไรได้บ้าง google class ทำได้ เฉพาะโรงเรียนที่มีโดเมนเนมเป็น .ac.th เท่านั้น และครูสอนภาษาอังกฤษอย่างเราจะทำได้หรือเปล่า ทำได้ยากครับ หากคุณครูไม่สนิทกับครูคอมพิวเตอร์ และครูคอมพิวเตอร์ท่านนั้นเป็นคนเขียนเว็บไซต์โรงเรียนหรือควบคุมระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ แต่ครูใจโชคดีครับ เพราะครูใจเป็นคนทำเอง เพราะครูคอมพิวเตอร์ไม่มี 555 +  หากเพื่อนครูสนใจการทำก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับ หรือหากสนใจจริงๆ ครูใจจะเชิญมาเข้าห้องเรียนในห้องเรียนครูใจก็ได้ แต่ก็เป็นโดเมน http://www.kohkhan.ac.th นะครับ

2015-08-20_060053

ภาระงานอีกอย่างก็คือการฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการนั่นเอง ตอนนี้ก็ส่งนักเรียนไป 10 รายการ ฝึกซ้อมคนเดียว เสาร์อาทิตย์ ก็ไม่ได้เว้นกันแล้ว เพราะส่วนหนึ่งเด็กของครูใจเป็นเด็กไม่เก่ง เป็นเด็กที่เค้าสนใจเท่านั้น เราก็เอามาฝึกหัดกันไป ซ้อมมาต้องแต่เปิดเทอมแล้ว ตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกว่าจะได้เท่าไร 26 – 28 สิงหาคม 2558 นี้ก็กำลังจะขึ้นเขียง ส่งอะไรบ้างหรอครับ  ที่ส่งมีหลายสาระครับ 555+

  1. คอมพิวเตอร์ 4 รายการ   CMS / Web Editor/ E-book / Paint
  2. พละ  3 รายการ  วอลเลย์บอล / บาสเกตบอล 2 รายการ/
  3. ภาษาอังกฤษ 2 รายการ

ฝึกให้เด็กไปหาประสบการณ์นะครับ ได้เหรียญอะไร หรือไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน เราทำดีที่สุดแล้ว

บทสนทนาจากผลงานนักเรียนภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด

สวัสดีครับเพื่อนครูและนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นการนำเอาผลงานนักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด มาให้ดูกัน ก็เป็นครั้งแรกที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ และได้ลองใช้การเรียนแบบนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติและแสดงอารมณ์ตามสถานการณ์ดู ซึ่งก็จะพยายามให้นักเรียนออกเสียงให้ชัดเจนและก็สมบทบาทมากที่สุด เราจะมาดูพัฒนาการไปพร้อมๆ กันนะครับ นี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เราสามารถช่วยพัฒนากันได้

องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ

ภาพประกอบจาก kroobannok.com

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ครูผู้สนใจและเข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกครูใจ วันนี้่ท่านที่ต้องการจะทราบว่าองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะที่เราทำอยู่นั้นมีองค์ประกอบที่ถูกต้องหรือสามารถอ้างอิงได้ว่ามีกระบวนการทำแบบใด ครูใจก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องการอยากทราบว่ามันมี่องค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งบางครั้งดูจากตัวอย่างของครูท่านอื่นที่เผยแพร่ผลงานเต็มเล่มก็ไม่ค่อยเข้าใจ ว่ามันมีอะไรประกอบอยู่บ้าง ครูใจเลยลองค้นหาความรู้มาเติมเต็มส่วนที่ครูใจไม่รู้ ซึ่งวันนี้ก็ได้แหล่งอ้างอิงมาแล้ว จริงเท็จแค่ไหนไปดูกันครับ

องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะในแต่ละเล่ม ดังนี้

1) ปกนอก
2) ปกใน
3) คำนำ
4) สารบัญ
5) สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียน สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการฝึก
6) แบบทดสอบก่อนเรียน
7) ใบความรู้
8) ใบกิจกรรม/แบบฝึก/กิจกรรมฝึก
9) แบบฝึกหัด
10) แบบทดสอบหลังเรียน
11) บรรณานุกรม
12) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
13) เฉลย/แนวคำตอบแบบฝึกหัด
14) เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
15) ปกหลัง

ที่มา : ดร.สุจิต เหมวัล (2555: 12-13) . ศาสตร์การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ. โรงพิมพ์ทรัพย์สุนทรการพิมพ์, ขอนแก่น.

แบบทดสอบเรื่อง signs and notices

แบบทดสอบเรื่อง asking and giving the direction ชั้น ม.2

ขอให้นักเรียนรีบทำส่งตามวันและเวลาที่กำหนดในชั้นเรียนนะครับ

ขอให้โชคดี