การปรับปรุงหลักสูตร 2561

สวัสดีครับวันนี้จะนำเพื่อนๆ มาทำความเข้าใจในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร 2560 กันครับ

 • PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  >>>Download<<<
 • PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  >>>Download<<<
 • PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
  >>>Download<<<
 • PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
  >>>Download<<<
 • PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี
  >>>Download<<<

 

สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร 2560

           สวัสดีครับเพื่อนๆ ครูทุกท่าน วันนี้ก็มาพูดคุยกันอีกเรื่องนะครับ เกียวกับการปรับปรุงหลักสูตร 2560 ซึ่งจริงๆ แล้วก็มีการปรับปรุงเพียง 3 กลุ่มสาระ คือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ นะครับ วันนี้ก็มีสรุปย่อจาก ผอ.ท่านหนึ่งในยูทูปผมเลยหยิบเอามานำเสนอเพื่อนครูและน้องๆ ที่กำลังก้าวเข้ามาเป็นข้าราชการครูกับการสอบรับราชการที่มีขึ้นในเดือน มิถุนายน 2561 นี้นะครับ

ที่มา https://www.youtube.com/channel/UCDGtkoRp7978rmlSBCoaW7g