การออกแบบปกเอกสารด้วย MS Power Point

สวัสดีครับเพื่อนครูและผู้ที่สนใจ วันนี้ครูใจก็เอามะพร้าวมาขายสวนอีกตามเคย คือครูใจก็ได้จัดทำวีดีทัศน์การสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งบางคนอาจจะทำไ้ด้ดีกว่าครูใจอยู่แล้ว แต่อันนี้นำมาใช้สอนนักเรียนให้ออกแบบปกรายงานหรือเพื่อนครูที่ต้องการออกแบบเอกสารให้ดูสวยงาน เพื่อรองรับงานเอกสารที่ทำประจำในโรงเรียนหรืองานผลงานวิชาการเพื่อให้ออกมาดูดี สวยงาม  ลองดูและก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับ

Advertisements