แผนการจัดการเรียนรู้

ก่อนอื่นต้องขออนุึญาตออกตัวก่อนนะครับว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำมาเสนอนั้นแล้วแต่ว่าใครจะนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของตนเอง เพราะเค้าบอกแล้วว่า ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเราต้องดูมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละช่วงชั้น แล้วให้หาเนื้อหามาสอนให้ตรงและมีภาระงาน ชิ้นงาน วัดผลตาม K A P และ C รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เท่านี้เราก็ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแล้วครับ ดังนั้นนำไปใช้แล้วก็ปรับให้เข้ากับของตนเองนะครับ

ภาษาอังกฤษ ม.1  หนังสือ Exploring

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ อ่าน – เขียน Realtime ม.1 – 3  มี 3 ไฟล์ โหลดทั้งหมดแล้วค่อยคลายซิบ

 

Advertisements