การสอบ O-NET

1486182805432-1428961977

สวัสดีครับนักเรียนและเพื่อนครูที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บครูใจ ในวันนี้ เป็นวันสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 และ ม.3 ซึ่ง ป.6 จะสอบวันเดียว และ ม.3จะสอบสองวันนั้น จากปัญหาที่พบเจอคือ นักเรียนในปีนี้เกือบทุกโรงเรียนไม่ค่ ยได้เตรียมพร้อมสักเท่าไร ที่เตรียมคือ ครูผู้สอนและโรงเรียนที่จัดก จกรรมการติวขึ้นก่อนสอบ ซึ่งครูใจก็ทำอย่างนั้น ซึ่งจากการประเมินดูแล้วนักเรียนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการสอบมากนัก และจากการสอบที่ผ่านมาการสอบโอเน็ตก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะบางโรงเรียนไม่สามารถวัดนักเรียนจากการสอบได้ เช่นเด็กไม่เก่งสอบได้คะแนนเยอะ ในขณะที่นักเรียนเก่งสอบได้คะแนนน้อย แต่ในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้

ที่นี้พอนักเรียนสอบตกละ จะโทษใคร โทษที่ครูที่สอนไม่ดี หรือโทษนักเรียนที่เรียนไม่เก่ง ไม่สนใจ หรือโทษหลักสูตรที่ทำให้เนื้อหายากขึ้น คงไม่มีใครโทษใครได้ ครูใจเองก็มาพิจารณาตัวเองด้วยเหมือนกัน ว่าต่อไปนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะนำมาสอน ทั้งพื้นฐานเด็ก และกลวิธีการสอน ซึ่งอีกอย่างที่ต้องคำนึงคือการวัดและประเมินผล เพราะเชื่อได้เลยว่าเด็กหลายคนต้องใช้วิธีวัดและประเมินที่ไม่เหมือนคนอื่น และนอกจากนี้ ตอนนี้มีการรายงานนักเรียนที่เป็นนักเรียนเรียนร่วม  ให้ สพฐ. รับทราบแต่ก็ไม่เห็นว่าทางศนย์สอบจะมีการจัดห้องสอบให้นักเรียนเหล่านี้เฉพาะเลย ก็เลยอยากฝากผู้ใหญ่ช่วยเข้ามาดูแลเด็กเหล่านี้ด้วย เพราะบางครั้งการสอบโอเน็ตเหมือนกับเป็นการฆ่าพวกเขาทางอ้อม

Advertisements

ข้อสอบ O- Net ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) ภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมเฉลยให้รู้ทันทีว่าสอบผ่านเกณฑ์เปล่า ข้อสอบเหล่านี้เป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในสนามสอบ เฉลยบางข้ออาจจะไม่ตรงกับใจของผู้ทำข้อสอบ แต่ถ้าเรารู้จริงแล้วละก็รับรองว่า 90 เปอร์เซ็นต์แน่นอน

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ม. 3
ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมเฉลย ม.3 ปี 52 ชุด 1
ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมเฉลย ม.3 ปี 52 ชุด 2
ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมเฉลย ม.3 ปี 52 ชุด 3
ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมเฉลย ม.3 ปี 52 ชุด 4
ข้อมูลจากเว็บ http://testo-net.oporjang.com

 

//